Dược Phẩm Syntech

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Syntech – Nhà Máy Hải Dương có địa chỉ tại Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, \nTỉnh Hải Dương, Việt Nam