Ckd Bio Corporation

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Ckd Bio Corporation    có địa chỉ tại 292, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15604, Korea\nSố Giấy chứng nhận GMP: MFDS FID - 2021002800\nNgày cấp: 15/01/2021\nNơi cấp: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM, Korea South