Dược Phẩm Diva

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Cơ Sở Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Diva có địa chỉ tại Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.\nCó Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 342/2018/ATTP-CNĐK \nngày 14/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm\nNước xuất xứ: Việt Nam