Dược Phẩm Đông Dược 5

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đông Dược 5 có địa chỉ tại 40 Tân Thành, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.\nNước xuất xứ: Việt Nam