Công Nghệ Và Dược Phẩm Quốc Tế (Itp Pharma).

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dược Phẩm Quốc Tế (Itp Pharma). có địa chỉ tại Công ty Cổ phần công nghệ và Dược phẩm quốc tế (ITP Pharma).\nKm 22 Đại lộ Thăng Long – Cụm công nghiệp Ngọc Liệp – Xã Ngọc Liệp – Huyện Quốc \nOai – Hà Nội.\nNước xuất xứ: Việt Nam