Dược Liệu N&M

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Dược Liệu N&M có địa chỉ tại Số 1260 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí \nMinh.\nSố Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000308/2017/ATTP-CNĐK\nNgày cấp/Nơi cấp: 12/04/2017/Cục An tòa thực phẩm – Bộ Y tế\nNước xuất xứ: Việt Nam