Dược Phẩm Trung Ương 3

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 có địa chỉ tại Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố \nHải Phòng, Việt Nam