Dược Liệu Trung Ương 28.

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Trung Ương 28. có địa chỉ tại Thôn 5, Phú Cát, Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam