Dược Phẩm Liên Doanh Việt Pháp

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Phẩm Liên Doanh Việt Pháp có địa chỉ tại Thôn 5 Xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.\nSố giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 001082/2016/ATTP-CNĐK \nNgày cấp: 23/9/2016\nNơi cấp: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM- BỘ Y TẾ\nNước xuất xứ: Việt Nam