Phương Đông

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Dược Phẩm Và Tm Phương Đông (Tnhh) có địa chỉ tại TS 509, tờ bản đồ số 01, Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc \nNinh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam