T. Hasegawa Co., Ltd.

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty T. Hasegawa Co., Ltd. có địa chỉ tại Cơ sở Fukaya (nhà máy thứ nhất), 1-13-2, Hatara-cho, 366-0032, Thành phố \nFukaya, Saitama Pref., Japan