Briogen Trading

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Tnhh Briogen Trading có địa chỉ tại CÔNG TY TNHH BRIOGEN TRADING\n- Số giấy chứng nhận GMP: 1/27.04.2021 r . Ngày hết hiệu lực: 27/04/2024 \nNơi cấp: BỘ NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM VÀ LÂM NGHIỆP - CỤC AN TOÀN \nTHỰC PHẨM BULGARIA\n- Địa chỉ công ty: Sofia, Ovcha Kupel, bl.411, Bulgaria \nĐịa chỉ cơ sở sản xuất : Ravno pole-Verila, thị trấn Elin Pelin, quận Sofia, Bulgaria