Đông Dược Thiên Phúc

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Tnhh Sx-Tm Đông Dược Thiên Phúc có địa chỉ tại Số 808 Cách mạng tháng 8, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh\nSố Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000045/2018/ATTP/CNĐK \nNgày cấp: 10/01/2018\nNơi cấp: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM-BỘ Y TẾ\nNước xuất xứ: Việt Nam