Gyeongbuk Institute For Bio Industry    

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Gyeongbuk Institute For Bio Industry     có địa chỉ tại 88 Saneopdanji-gil, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongbuk 36618, South Korea \nSố Giấy chứng nhận GMP: MFDS FID - 2021020619\nNgày cấp: 06/04/2021\nNơi cấp: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM, Korea South