Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Nấm Đông Trùng Hạ Thảo có địa chỉ tại Số 969 Nguyễn Thái Học, ấp Thuận Trung, Phường Hòa Thuận, thành phố Cao \nLãnh, tỉnh Đồng Tháp.\nNước xuất xứ: Việt Nam