Sambok Food

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Sambok Food có địa chỉ tại 112-6, Geumgang-ro, Jewon-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, \nKorea\n- Nhà phân phối: IRE RED GINSENG CORPORATION / 80 Hamajeon 1 – gil, \nChubu-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Korea\nNước xuất xứ: Korea South