Lallemand Health Solutions Inc. (Perfeclab)

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Lallemand Health Solutions Inc. (Perfeclab) có địa chỉ tại 650 boul. Père Lelièvre, Bureau 170, Quebec, Quebec G1M 3T2, Canada \nĐóng gói: Inpac i Lund AB\nĐịa chỉ: Åldermansgatan 2, Lund, 227 64, Sweden