Pharm Co., Ltd

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Pharm Co., Ltd có địa chỉ tại 56-3 Hongcheondanggok-gil Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonam-si, \nChungcheognam-do. Số Giấy CN GMP: MFDS FID - 2020072216. Ngày hết hiệu lực giấy \nchứng nhận GMP: 12/2021. Nơi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực hành tốt \nGMP: Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc khu vực Daejeon, Korea South