Hóa Chất Thực Phẩm Châu Á

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thực Phẩm Châu Á có địa chỉ tại Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất thực phẩm Châu Á\nĐịa chỉ nhà máy: Số 31, Đường 11, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, \nxã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh\nNước xuất xứ: Việt Nam