Trung Tâm Chuyển Giao Khoa Học Công Nghệ Và Phát Triển Dược

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Trung Tâm Chuyển Giao Khoa Học Công Nghệ Và Phát Triển Dược có địa chỉ tại Km 12.9 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội\nNước xuất xứ: Việt Nam