Genphar

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Phát Triển Dược Phẩm Genphar có địa chỉ tại Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành \nphố Hà Nội, Việt Nam