Va Phytolab Pvt. Ltd.

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Va Phytolab Pvt. Ltd. có địa chỉ tại E-1216, Phase-I, Extn. GHATAL, KHU CÔNG NGHIỆP BHIWADI, BHIWADI, \nRAJASTHAN\nSố Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 90/071540\nNgày cấp: 28/10/2018\nNơi cấp: SỞ Y TẾ VÀ PHÚC LỢI GIA ĐÌNH - CHÍNH QUYỀN BANG RAJASTHAN, \nIndia