Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Danh sách các sản phẩm được sản xuất bởi Viện Công Nghiệp Thực Phẩm, 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội có địa chỉ tại Viện Công nghiệp thực phẩm, 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội\nNước xuất xứ: Việt Nam